21 June 2008

Gaudeamus Igitur

Verlede week was 'n groot week in die le Roux kamp. Estelle het haar honneurs graad by Unisa gekry. Dit was nie altyd maklik om werk en swottings te balanseer en dissipliene te hou nie. Sy het veral haar laaste jaar baie hard gewerk en haar laaste eksamen was onder bitter moeilike omstandighede en daarom is ek baie trots op haar.

Sy was vasberade sy sal haar honneurs doen al moes dit na uurs gebeur en al het dit partykeer swoeg en sweet gekos het sy deurgedruk en 'n sukses daarvan gemaak.

No comments: